Polovina života je ispunjena željama a polovina nezadovoljstvom. (Karlo Dosi)
Kategorije