Pola života prođe dok doznamo šta je život. (francuska poslovica)
Kategorije